Bezoek mijn nieuwe website op www.drvuyk.nl

  Welkom
  Algemeen
  Nieuws
  Operaties
     Mohs huidtumor
      chirurgie

     Huidtumoren KWF
     Huiddefect
      Reconstructie

     Rhinoplastiek
     Septumplastiek
     Mentoplastiek
     Otoplastiek
     Littekens
     Blefaroplastiek
     Blepharoplastiek
     Wenkbrauwen
     Facelift
  Verzorging na operaties
  Epistaxis
  Ethiek
  Curriculum Vitae
  Publicaties
  Veel gestelde vragen
  Hoe kunt u ons bereiken
  Preventie
  Gezondheid risico's van      roken
  Video
  Persoonlijke informatie  Algemene informatie vrijdag 23 februari
 
Algemene Informatie
 
Inleiding
Het streven naar schoonheid is zo oud als de mensheid zelf. Tegenwoordig ondergaan per jaar duizenden Nederlanders een aangezichtsoperatie om er beter uit te zien. Bovendien neemt het aantal mensen dat plastische aangezichtschirurgie overweegt sterk toe. Algemene Informatie
Algemene info
 
Dit boekje informeert u over verschillende plastische en reconstructieve ingrepen in het gelaat. In het eerste deel vindt u algemene informatie over aangezichtschirurgie. Hier leest u bijvoorbeeld wat het verschil is tussen plastische en reconstructieve chirurgie. Daarnaast komen onderwerpen aan de orde zoals: motieven voor een operatie, verwachtingen,   behandelingsplannen, risico’s en verzekering. Het is van groot belang dat u deze informatie goed leest. Het tweede deel geeft een uitgebreid overzicht van de diverse behandelingen die mogelijk zijn. Uiteraard kunt u zich beperken tot de onderwerpen die u interesseren. We geven telkens uitleg over de techniek en de procedure.  Ook geven we aan welke problemen met de betreffende ingreep kunnen worden verholpen. Reconstructieve chirurgie kan bijvoorbeeld een lichaamsfunctie verbeteren. Plastische ingrepen daarentegen zijn erop gericht het aangezicht te verbeteren, door bijvoorbeeld een zwelling, litteken of een andere afwijking in de huid te corrigeren. En last but not least zijn er ingrepen   mogelijk die u een jonger en gezonder uiterlijk geven. In dit verband verwijzen we u ook graag naar de bijlage achter in dit boekje: ‘Wat doet veroudering met het gelaat?’ Daarin is schematisch op een rij gezet wàt er verandert aan het gezicht, op welke leeftijd. Daarbij is tevens aangegeven wat er aan is te doen!We besluiten deze brochure met enkele richtlijnen voor de nazorg bij een uitwendige neusoperatie, een ooglidcorrectie en een facelift. Zoals we ook al in het voorwoord hebben opgemerkt, kan een besluit voor een operatie niet uitsluitend op basis van dit boekje worden genomen. Bespreek uw probleem en uw vragen ook met ons. Wij zullen de behandeling die u in   gedachten heeft in al haar facetten met u bespreken. Wanneer u daadwerkelijk besluit een ingreep te laten verrichten, doen wij ons uiterste best om deze zo efficiënt, effectief en plezierig mogelijk te laten verlopen.Algemene Informatie
Polikliniekbezoek
Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek zullen wij de verbeteringen die u in gedachten heeft met u bespreken. Wij stellen een procedure voor die het meest geschikt is voor uw problemen en zullen u informeren over het resultaat dat u kunt verwachten. Ook zullen we dia’s van u maken. Deze gebruiken we om uw gelaatstrekken nader te bestuderen en om een plan op te stellen voor een operatie.
Plastische Chirurgie
Plastische Chirurgie
 
Het is van belang dat u dit boekje aandachtig doorleest. Schrijf al uw vragen met betrekking tot de procedure, nazorg, risico’s en resultaten op. Wij kunnen deze dan beantwoorden wanneer u de polikliniek bezoekt. Indien u besluit tot plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie, maken we eventueel een tweede afspraak. We vinden het namelijk erg belangrijk, dat u helemaal duidelijk wordt wat u van de operatie mag verwachten. Tot slot maken we een afspraak voor de operatie.
 
Plastische chirurgie
Deze vorm van chirurgie is er op gericht een lichaamsdeel een beter uiterlijk te geven. Vanzelfsprekend streven we daarbij naar perfectie, maar dit is niet altijd mogelijk. Als u absolute perfectie wilt, of wonderbaarlijke veranderingen verwacht, bent u helaas geen goede kandidaat voor plastische chirurgie. Plastische chirurgie kan
  alleen gelaatstrekken verfijnen en de harmonie van het gezicht verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een neus- en/of kincorrectie. Ook kan er naar een frisser uiterlijk worden gestreefd, door bijvoorbeeld een correctie van onderkin en/of oogleden. Het uiteindelijke doel is dat ù tevreden bent over uw uiterlijk. Reconstructieve chirurgie
Reconstructieve chirurgieUit studies is gebleken dat het overgrote deel van de mensen die plastische aangezichtschirurgie ondergaan er niet alleen beter uitzien, maar zich inderdaad ook beter voelen. De aantrekkelijkheid van een gezicht wordt grotendeels bepaald door wat ónder de huid ligt, namelijk de contouren en (de verhouding van) de onderliggende botstructuren. De plastische aangezichtschirurg is getraind om deze structuren en proporties te herkennen.   Wij zullen uw gelaatstrekken en botstructuur dan ook nauwkeurig onderzoeken en de mogelijke verbeteringen met u bespreken. Eén van de sleutelprincipes van de aangezichtsverhouding is gebaseerd op een gouden regel die allang is erkend in de architectuur en de kunsten. Deze luidt dat een goed geproportioneerd gezicht kan worden verdeeld in gelijke derden, door horizontale lijnen te trekken door de frontale haarlijn, de wenkbrauw, de neusbasis en de rand van de kin. (zie figuur 1)
 
Een goed geproportioneerd gezicht kan ook verticaal worden verdeeld, maar dan in vijf delen, elk ongeveer zo breed als een oog. Wanneer de gelaatstrekken binnen deze parameters vallen, wordt het gezicht esthetisch als ideaal beschouwd. Hoewel kleine verschillen bijdragen aan de individualiteit, vertoont een   aantrekkelijk gezicht een hoge mate van symmetrie. Met andere woorden, de ene kant van het gezicht is vrijwel gelijk aan de andere. (zie figuur 2) De esthetische principes zijn een hulp, maar niet meer dan dat. Vandaag de dag onderkennen mensen hun individuele bijzonderheid en weten ze dat echte schoonheid van binnenuit komt.
Figuur 1

 
Figuur 2

Figuur 1
Gezicht verdeeld in derden en in vijfden.

Figuur 2
Aangezichts- symmetrie; de ene helft van het gezicht is vrijwel gelijk aan de andere helft.
Reconstructieve chirurgie
Reconstructieve chirurgie herstelt een bepaalde lichaamsfunctie. Ook hierbij wordt een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk nagestreefd. Dergelijke chirurgie wordt toegepast bij bijvoorbeeld neusverstoppingsklachten ten gevolg van een scheef gegroeid neustussenschot of bij aangeboren misvormingen,
  zoals een gespleten lip of verhemelte- en oorschelpafwijkingen. Littekens in het gelaat kunnen minder zichtbaar worden gemaakt. Ook letsels die ontstaan door het wegnemen van kwaadaardig weefsel aan hoofd of hals, komen in aanmerking voor reconstructieve chirurgie. Reconstructieve chirurgie
Het doel van reconstructieve chirurgie is de patiënt weer normaal te laten functioneren met een acceptabel uiterlijk.
 
Motieven
Misschien vindt u dat uw probleem voor de hand ligt. Toch is het erg belangrijk dat u precies aan de plastisch chirurg uitlegt wàt u niet goed vindt aan uw gezicht en wat u zou willen bereiken met een operatie. Wees daarbij zo duidelijk en specifiek mogelijk. Wees daarbij voorbereid op vragen zoals: Waarom wilt u een correctie van dit probleem? Wat verwacht u dat de operatie voor u zal doen? Heeft iemand u deze operatie aangeraden?
  Waar streeft u naar met deze verandering? Wij willen graag zoveel mogelijk weten over uw motieven en verwachtingen, omdat een realistisch verwachtingspatroon cruciaal is voor succes. Het is belangrijk dat u precies weet hoe plastische chirurgie het uiterlijk kan verbeteren, maar ook dat het er niet altijd perfect uitziet. Ook is het van belang dat u gemotiveerd bent en begrijpt dat de operatie enig ongemak met zich meebrengt. Visualisatie van te verwachten resultaat
Visualisatie van te verwachten resultaatEn het kan weken (soms maanden) zwellingen en/of verkleuringen geven. Wanneer patiënten een irreëel verwachtingspatroon hebben, zullen zij eerder teleurgesteld zijn. Oók met het beste chirurgische resultaat. Chirurgen zijn dan ook terughoudend om te opereren bij mensen die om een bijzondere reden een operatie willen, of die méér willen dan chirurgie kan bieden. Om uw wensen duidelijk te maken, kunt u foto’s meebrengen van een gezicht dat u mooi vindt,   of foto’s van uw gezicht, zoals het vroeger was. Ook foto’s van gezichten die u niet mooi vindt, kunnen uw wensen verduidelijken. Bedenk echter dat foto’s slechts een handvat zijn. Plastische aangezichtschirurgie is zeer persoonsgebonden; kele procedure geeft een identiek resultaat. De chirurgie is dan ook bedoeld om uw unieke gelaatstrekken te verbeteren en in harmonie te brengen. Motieven
Wij willen graag zoveel mogelijk weten over uw motieven en verwachtingen, omdat een realistisch verwachtings-patroon cruciaal is voor succes.Visualisatie van te verwachten resultaat
Waarschijnlijk zult u zich afvragen hoe uw gezicht er uit zal zien nà een eventuele operatie. Alhoewel niemand u een foto kan tonen van het nieuwe gezicht, zijn er verschillende methoden om uw toekomstige uiterlijk te visualiseren. We kunnen bijvoorbeeld foto’s van andere patiënten – voor en na de operatie – laten zien die eenzelfde operatie hebben ondergaan. Hoewel deze foto’s niet laten zien hoe ù er uit zult zien, geeft het enig idee over de chirurgische mogelijkheden. Overigens laten wij altijd foto’s
  van een gemiddeld resultaat zien en zullen wij u ook eventuele onvolkomenheden tonen. Dan kunt u ook zien, dat het gaat om een natuurlijk resultaat, dat goed past bij uw gezicht.Wanneer u een facelift of wenkbrauwlift overweegt, is er een gemakkelijke manier om het mogelijke resultaat te laten zien. We kunnen dan met de vingers de huid naar voren en achteren bewegen terwijl u in de spiegel kijkt. Door middel van computersimulatie kunnen we samen met u een realistisch behandelplan opstellen. Opstellen van behandelingsplan
Opstellen van behandelingsplanHet is mogelijk een van u gemaakte opname op een beeldscherm te brengen. Dit beeld kan dan met behulp van de computer worden gewijzigd. Het is ons gebleken dat patiënten tijdens de simulatie hun wensen en verwachtingen goed duidelijk kunnen maken en zich een realistisch beeld kunnen vormen van het resultaat van de overwogen behandeling. Het beeld dat op de monitor wordt samengesteld, kan samen met het werkelijke beeld worden afgedrukt. Zo bent u in de gelegenheid om   er nog eens rustig over na te denken en de situatie in uw eigen omgeving te bespreken. Vanwege het hoge contrast dat nodig is, is computersimulatie eigenlijk alleen te gebruiken voor profielveranderingen. Er worden dus alléén opnames van opzij gemaakt. Het overgrote deel van de mensen vindt achteraf dat het chirurgisch resultaat, hetzelfde of beter is als de computersimulatie. Op details zijn we bij een enkeling te voorzichtig geweest. Opstellen van een behandelingsplan:
Neem de tijd, stel vragen en zorg dat u alles begrijpt. Het kan prettig zijn om een vriend of familielid bij uw bezoek aan de polikliek mee te brengenDe mate van succes hangt niet alleen af van de deskundigheid van de chirurg, maar ook van uw leeftijd, gezondheid, huidtype, vorm van het gelaat en uw specifieke vraagstelling. Ik zal al het mogelijke doen om aan uw wensen te voldoen, waarbij u zult moeten afgaan op het professionele oordeel van ondergetekende. Het is niet altijd mogelijk om precies na te streven wat u wenst, óf omdat het doel chirurgisch niet haalbaar is, óf omdat het resultaat esthetisch niet verantwoord is.   Tijdens het polikliniekbezoek zullen wij aangeven welke verbetering redelijkerwijs kan worden bereikt. Met het streven naar verbetering kunnen de risico’s uiterst klein worden gehouden. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij óf de verbetering te gering is, óf de risico’s te groot zijn. Ook kan het zijn dat uw verwachtingen dermate hoog zijn, dat wij hier nooit aan kunnen voldoen. Dan is het mijn plicht u hier op te wijzen en de operatie niet uit te voeren.Opstellen van behandelingsplan
Nadat we uw probleem hebben besproken, onderzoeken we uw gezicht, huid en benige structuren. Daarbij maken we dia-opnames van het gezicht, vanuit verschillende hoeken. Deze gebruiken we voor het plannen van de chirurgische procedure. Mochten we deze foto’s eventueel voor onderwijsdoeleinden willen gebruiken,
  zullen wij u vanzelfsprekend om toestemming vragen. We hopen dat u zich in het voorgestelde plan kunt vinden en dat u een duidelijk begrip heeft van wat u mag verwachten. Neem de tijd, stel vragen en zorg dat u alles begrijpt. Het kan prettig zijn om een vriend of familielid bij uw bezoek aan de polikliniek mee te brengen. Ook kan het zinnig zijn, om een tweede bezoek te brengen. Verdoving (anesthesie)
Verdoving (anesthesie)Verdoving (anesthesie)
Sommige ingrepen kunnen onder plaatselijke verdoving worden verricht, terwijl voor andere een algehele verdoving noodzakelijk is. Voor sommige procedures kunt u zelf kiezen tussen een plaatselijke of algehele verdoving. Bij plaatselijke verdoving krijgt u rustgevende medicijnen en
  blijft u min of meer slapend tijdens de ingreep (schemer-narcose). Ervaring bij talloze patiënten heeft ons geleerd, dat de ingreep onder plaatselijke verdoving uitermate plezierig en rustig kan verlopen. Met algehele verdoving raakt u in een diepe slaap en merkt u niets van de operatie. Na de operatie
Na de operatieNa de operatie
Direct na de operatie proberen we uw familie of vriend (-in) telefonisch op de hoogte te brengen van het verloop van de operatie en wat u mag verwachten. Plastische chirurgie geeft over het algemeen weinig pijn, doch vaak wel ongemak.
  Zonodig kunnen we er medicijnen voor geven. Zoals na elke ingreep, kunt u zich enkele dagen wat zwak voelen. Ook is er een zwaar gevoel door de zwelling; dit zal elke dag minder worden. Bloedingen treden zelden op, indien u in de twee weken voorafgaand aan de operatie Risico’s
Risico’s

géén aspirine houdende medicijnen gebruikt, zoals Sinaspril, Acetosal, Aspirine, Ascal, Darosal, Rhonal en a.p.c.. Deze medicijnen verdunnen namelijk het bloed, met alle mogelijke gevolgen van dien. Wanneer u toch een pijnstiller nodig heeft, kunt u het beste Paracetamol of Finimal gebruiken. Dit geldt   ook voor één week na de operatie. Laat het ons altijd weten wanneer u – of iemand in uw familie – snel ernstige blauwe plekken heeft, of lang nabloedt bij wondjes. U kan gevraagd worden om de eerste week na ontslag naar de polikliniek te komen. Daarna volgt nog een aantal periodieke controles.Risico’s
Elke chirurgische ingreep heeft een zeker risico. Er zijn echter weinig risico’s verbonden aan plastische en reconstructieve chirurgie bij een goede voorlichting. De resultaten van plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie zijn dan ook vaak bevredigend. Voor sommige plastische ingrepen
  zijn huidsnedes noodzakelijk. Deze genezen met enig litteken, maar zullen zoveel mogelijk op verborgen plaatsen liggen. In een tekening, of aan de hand van foto’s, zullen wij u laten zien waar deze snedes komen. De snedes worden dusdanig gesloten dat littekens de eerste tijd wat hobbelig, bobbelig en paars verkleurd Behandelings filosofie
Behandelings filosofie

kunnen zijn (tot twee, drie maanden), voordat ze langzaam vlakker en gladder worden. Dit laatste kan een jaar duren. In onze ervaring is het zeer zeldzaam dat een huidsnede na een operatie moet worden verbeterd. Bloedingen, infecties of slechte genezing kunnen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Wanneer er specifieke complicaties   kunnen optreden, zullenwe deze met u bespreken. Indien zich onverhoopt problemen voordoen, kan een tweede operatie het probleem vaak verminderen. Het relatief lage risico van deze operaties en het grote aantal tevreden patiënten, hebben plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie uiteindelijk erg populair gemaakt. Risico's:
Het relatief lage risico van deze operaties en het grote aantal tevreden patiënten, hebben plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie uiteindelijk erg populair gemaakt.
Behandelings filosofie
Eerlijkheid, vertrouwen en deskundigheid zijn voor ons essentieel om met uw uitstraling om te mogen gaan.
Naar boven
Naar boven
 
Ik zal open en eerlijk zijn omtrent de mogelijkheden en de onmogelijkheden en eventuele risico's van de behandeling. Dit boekje is hier onder andere een uiting van. Ik beschouw het als een enorm vertrouwen als wij u mogen behandelen. Ik zal alles in het werk stellen om invulling te geven aan dit voorrecht. Mocht een ingreep buiten mijn competentie liggen, dan is het mijn plicht u dit duidelijk te maken.
Dr. Vuyk  Dr. H.D. Vuyk
 
© 1999-2018 Dr. H.D. Vuyk